Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace Obchodní akademie Česká Lípa
Adresa: nám. Osvobození 422, 470 01 Česká Lípa
telefon: 778 544 002, ID dat. schránky: vdnk6rp, e-mail: oa-cl@clnet.cz
Dnes je:
Svátek má:
přijímací řízení pro šk. rok 2016/2017
INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

Společné přijímací řízení: uchazeč/-ka může na přihlášku napsat všechny obory:

63-41-M/02 Obchodní akademie (60 žáků)
- vzdělávací program Počítačová grafika (1),
- vzdělávací program Firemní management (2),
- vzdělávací program Obchodní akademie (3);
78-42-M/02 Ekonomické lyceum (30 žáků)
- vzdělávací program Jazykové lyceum (4),
- vzdělávací program Ekonomické lyceum (5);
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (30 žáků)
- vzdělávací program Právní asistent (6),
- vzdělávací program Veřejná správa (7);

Volbu vzdělávacího programu označí uchazeč na přihlášce číslem za oborem. Čísla vzdělávacích programů jsou uvedena výše v závorkách za názvy programů. V případě, že nebude přijat na zvolený obor, bude mu nabídnut další.

Vzor formuláře Přihláška ke studiu je k dispozici zde. (Pokud otevíráte soubor z internetu v OFFICE 2010 (2013), je potřeba povolit úpravy v horním pruhu dokumentu.)

Příklad vyplnění přihlášky ke studiu - uchazeč má zájem o vzdělávací programy Počítačová grafika (upřednostňuje), Finanční management (náhradní) a Právní asistent (náhradní). Upřednostňovaný obor a program zvýrazní (např. ztuční písmo, podtrhne). Termín přijímací zkoušky volí 18. 4. 2016. Zároveň naši školu volí jako 1. školu. Vyplněná přihláška zde.

Více informací o oboru Obchodní akademie naleznete zde,
více informací o oboru Ekonomické lyceum naleznete zde,
více informací o oboru Veřejnosprávní činnost naleznete zde.

Kritéria pro přijetí:
1) výsledek přijímací zkoušky (70%)
      - ilustrační testy SCIO zde.
2) prospěch v 1. pololetí devátého ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia (30%)

Termín přijímacích zkoušek (testování):
18. a 19. duben 2016 (uchazeč si vybere jeden z termínů a uvede jej na přihlášce)

Potvrzení od lékaře se nevyžaduje.

Vzhledem k dostatečné kapacitě všech oborů školy se vážní uchazeči nemusí přijímací zkoušky obávat.

Informace o průběhu přijímacího řízení obdrží uchazeč na pozvánce k přijímacím zkouškám (při podání přihlášky).
Informace o přijímacím řízení na stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje zde.

Další informace k přijímacímu řízení Vám rádi poskytneme přímo ve škole v době od 7:30 do 15:00 hod. nebo na tel. č. 778 544 002 či e-mailu: oa-cl@clnet.cz.