Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace Obchodní akademie Česká Lípa
Adresa: nám. Osvobození 422, 470 01 Česká Lípa
telefon: 778 544 002, ID dat. schránky: vdnk6rp, e-mail: oa-cl@clnet.cz
Dnes je:
Svátek má:
přijímací řízení pro šk. rok 2017/2018
OBORY

63-41-M/02 Obchodní akademie (60 žáků) - informace o oboru ZDE
- vzdělávací program Počítačová grafika (1) - ŠVP, učební plán
- vzdělávací program Firemní management (2) - ŠVP, učební plán
- vzdělávací program Jazyková akademie (3) - ŠVP, učební plán  - NOVÉ

78-42-M/02 Ekonomické lyceum (30 žáků) - informace o oboru ZDE
- vzdělávací program Jazykové lyceum (4) - ŠVP, učební plán
- vzdělávací program Ekonomické lyceum (5) - ŠVP, učební plán

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (30 žáků) - informace o oboru ZDE
- vzdělávací program Právní asistent (6) - ŠVP, učební plán
- vzdělávací program Veřejná správa (7) - ŠVP, učební plán

Vzor formuláře Přihláška ke studiu je k dispozici zde.
(Pokud otevíráte soubor z internetu v OFFICE 2010 a novější, je potřeba povolit úpravy v horním pruhu dokumentu.)


Kritéria pro přijetí:
1) výsledek přijímací zkoušky (60%)
2) prospěch ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia (20%)
3) prospěch v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia (20%)

Termín pro podání přihlášky ke studiu
nejpozději do 1. března 2017

Termín přijímacích zkoušek (testování):
12. a 19. duben 2017 (termín je určený pořadím škol na přihlášce ke studiu)

Potvrzení od lékaře se nevyžaduje.

Vzhledem k dostatečné kapacitě všech oborů školy se vážní uchazeči nemusí přijímací zkoušky obávat.

Průběh přijímací zkoušky - Jednotné zkušební schéma ZDE, pro náhradní termín ZDE.
Informace o přijímacím řízení na stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje ZDE.
NOVÉ informace k jednotné přijímací zkoušce 2017 ZDE.

Další informace k přijímacímu řízení Vám rádi poskytneme přímo ve škole v době od 7:30 do 15 hod. nebo na tel. č. 778 544 002 případně e-mailu: oa-cl@clnet.cz.