Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace Obchodní akademie Česká Lípa
Adresa: nám. Osvobození 422, 470 01 Česká Lípa
telefon: 778 544 002, ID dat. schránky: vdnk6rp, e-mail: oa-cl@clnet.cz
Dnes je:
Svátek má:
ESF projekt Podpora ICT na OACL Profil na FB aktuality English Deutsch Spanish Russian
-= DŮLEŽITÉ INFORMACE =-
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ŠKOLY - 27. března 2015
Naši školu si nyní můžete prohlédnout virtuálně ZDE (pro přepínání do jednotlivých pater použijte čísla vpravo) nebo osobně po předchozí domluvě.
-= AKTUALITY - ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 =-
SOUTĚŽ V PŘETAHU LANEM O VELIKONOČNÍ VEJCE - 26. března 2015
Ve středu 1. dubna 2015 se uskutečni soutěž v přetahování lanem. Soutěže se zúčastní třídní týmy ve složení 4 chlapců a 6 dívek. Přihlášky u Ing. Vondrové nebo Mgr. Prudnikova. Soutěž se koná od 10:00 v Relaxačním sále (zrcadlový).
KRAJSKÉ KOLO MISTROVSTVÍ ČR V GRAFICKÝCH DISCIPLÍNÁCH - 24. března 2015
Dne 24. března se naše škola zúčastnila krajského kola „Mistrovství ČR v grafických disciplínách“ v Turnově na OAHŠSOŠ (Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola). Tři žáci soutěžili v kategorii opis. Na 5. místě se umístila žákyně Anna Tomsová ze 2.D s rychlostí 298 úhozů za minutu. Patrik Moisel ze 3.D obsadil 2. místo s výkonem 347 úhozů za minutu a celou kategorii a tím i krajské kolo vyhrála Nicola Fletcherová ze 4.C s 384 úhozy za minutu. Výsledková listina zde. Fotogalerie zde.
NÁVŠTĚVA HEJTMANA LIBERECKÉHO KRAJE MARTINA PŮTY - 23. března 2015
Dne 19. března 2015 navštívil školu hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Za doprovodu krajské školské radní Aleny Losové a starostky České Lípy Romany Žatecké pan hejtman poděkoval a předal drobné dárky žákům – dárcům krve. Dále se seznámil s projektovým záměrem, který by měl v budově školy zajistit rekuperaci tepla a čistotu vzduchu. Na závěr své návštěvy nahlédl i do výuky anglického jazyka a informatiky. Fotogalerie zde.
PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA - EXKURZE - 22. března 2015
U příležitosti 15 let činnosti probační a mediační služby navštívili studenti 3.C ekonomického lycea toto středisko v budově okresního soudu v České Lípě. Zaměstnanci střediska PMS seznámili studenty s prostory a činností střediska, s jejími aktivitami a úspěchy a také se zkušenostmi ze své práce. Fotogalerie zde.
ÚČETNÍ OLYMPIÁDA - 20. března 2015
Na začátku března vyvrcholilo druhým kolem soupeření studentů čtvrtých ročníků o titul nejlépe účtujícího žáka naší školy. Účetní olympiáda se konala v rámci každoroční soutěže EKONOM OA. Finálového kola se účastnilo 13 studentů. Na prvním místě se umístily dvě studentky, a to Kateřina Stránská ze 4.C a Anna Zelenková ze 4.B. Druhé místo obsadila Veronika Zajkrová ze 4.C a na třetím místě se umístil Filip Kučera ze stejné třídy. Všichni soutěžící obdrželi za své výkony peněžité a sladké odměny, které věnovalo SRP OA Česká Lípa. Fotogalerie zde.
POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO BENELUXU - 28. dubna - 3. května 2015
28. 4. – 3. 5. 2015 se koná poznávací zájezd do Beneluxu (Belgie – Nizozemí – Lucembursko). Účastníci zájezdu navštíví rodiště českých králů Lucemburk, hlavní město EU Brusel, sídlo nizozemských panovníků Den Haag, hlavní město země sýrů, dřeváků, tulipánů, diamantů a větrných mlýnů Amsterdam, kde bude v tomto termínu probíhat „oranžový karneval“ – oslava Dne královny. Bližší podrobnosti zde. Zájemci se mohou hlásit u Ing. Ládové.
BESEDA SE ČLENY GREENPEACE - 19. března 2015
Ve čtvrtek 19. března 2015 se uskutečnila beseda se členy mezinárodní ekologické organizace Greenpeace pro žáky 1. a 2. ročníku Ekonomického lycea. Mladí dobrovolníci – aktivisté vysvětlovali cíle a metody své práce, která se týká ožehavých environmentálních problémů současnosti. Ústředním bodem besedy bylo aktuální téma záchrany Arktidy. Během dvouhodinového setkání se rozproudila oboustranná diskuze, takže záměr, přiblížit činnost neziskových ekologických organizací mladým lidem, se podařil. Fotogalerie zde.
POHÁR JOSEFA MASOPUSTA SŠ V SÁLOVÉ KOPANÉ - OKRESNÍ FINÁLE - 10. března 2015
V okresním finále poháru J. Masopusta středních škol v sálové kopané se umístilo družstvo chlapců OA na 2. místě. V souboji o 1. místo prohrálo družstvo OA s SPŠ 1:4. HOŠI DĚKUJEME. Fotogalerie zde.
EXKURZE KOFOLA - TO JE TRADICE - 6. března 2015
V pátek 6. března 2015 se studenti 3.C ekonomického lycea vydali do Mnichova Hradiště zkoumat tradiční českou značku nápojů. Studentů se ujal ředitel firmy, který je nejprve seznámil s historií firmy, s výrobním programem, s organizační strukturou, s technologickými postupy výroby, s úspěchy firmy apod. Následně po krátké diskuzi a ochutnávce se studenti odebrali do výroby, kde sledovali přímo u výrobní linky, jak se vyrábí dětský nápoj Jupík. Exkurze se vydařila, neboť prohlídka firmy s výkladem nejvýše postavené osoby byla skvělým zážitkem. Fotogalerie zde. Raport z exkurze z pohledu studenta :) zde.
ŠKOLNÍ KOLO STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI - 5. března 2015
Dne 24. února 2015 se uskutečnilo školní kolo soutěže Středoškolské odborné činnosti. Vítězkou se stala studentka prvního ročníku Kateřina Sujová. Druhé místo obsadila Lucie Pospíšilová, třetí byl Michal Tomíček. Oceněno bylo i čtvrté místo a páté místo - Martina Kozlíková a Nataliia Chernenko. Tato pětice spolu s Denisou Váňovou, Petrou Glaserovou a Jakubem Francem postupují do krajského kola. Gratulujeme!! Fotogalerie zde.
ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE V PSANÍ NA KLÁVESNICI - 5. března 2015
Od 16. února do 20. února 2015 se uskutečnilo školní kolo soutěže v psaní na klávesnici – kategorie pokročilí (2. - 4. ročníky). Podmínky pro zařazení do této soutěže jsou poměrně náročné. Žák musí splnit minimálně 200 čistých úhozů za minutu a chybovost se musí pohybovat max. do 0,50 %. 1. místo obsadila žákyně Nicola Fletcherová ze třídy 4.C s výkonem 385,7 čistých úhozů za minutu a % chyb 0,15, 2. místo obsadila žákyně Anna Tomsová ze 2.D s výkonem 297,7 úhozů/min. a % chyb 0,03 a pěkné 3. místo obsadil žák Patrik Moisel z 3.D s výkonem 293,7 úhozů/min. a % chyb 0,03. Vítězům této soutěže blahopřejeme. Vyhodnocení 3 nejúspěšnějších žáků se uskuteční ve čtvrtek 5. března 2015 o hlavní přestávce v ředitelně. Výsledková listina zde. Fotogalerie zde.
DAROVÁNÍ KRVE - 24. února 2015
Tak jako loni i letos žáci školy bezplatně darovali krev. Mladých dárců krve ubývá, proto se snažíme tuto situaci alespoň trochu vylepšit. K „omlazování“ registru dárců krve pomáhají českolipské nemocnici i studenti Obchodní akademie v České Lípě. 24. února přišlo do Nemocnice s poliklinikou v České Lípě jedenáct maturantů, aby darovali vlastní krev. Své první darování 460 ml krve brali jako příležitost někomu pomoci. Novým dárcům patří dík za ochotu pomoci druhým. V této činnosti chceme pokračovat i nadále. Fotogalerie zde.
VÍTĚZSTVÍ NA OKRESNÍ SOUTĚŽI WOLKRŮV PROSTĚJOV 2015 - 19. února 2015
Dne 19. 2. 2015 proběhlo okresní kolo soutěže Wolkrův Prostějov v uměleckém přednesu poezie a prózy. Zastoupení škol bylo letos mimořádné, nejen po stránce početní, ale i umělecké úrovně. Porota měla při rozhodování skutečně těžkou práci. Vyslechli si zástupce Gymnázia Česká Lípa, Euroškoly, Střední pedagogické školy a Střední odborné školy v Nového Boru. Naši školu výborně reprezentovaly tyto studentky: Ivana Růžičková ze 2.A, Radka Merková z 2.C a Kristýna Zieglerová ze 4.C. Ve II. věkové kategorii, po náročném rozhodování, byla udělena dvě 1. místa – jedno z nich získala Kristýna Zieglerová za skvělé podání Palahniukových „Tweetařů“, čímž si zajistila přímý postup do krajského kola v Liberci. Gratulujeme!
JAZYKOVÉ CERTIFIKÁTY - 17. února 2015
Naše škola umožňuje získání certifikátů z cizích jazyků. Aktuálně z angličtiny a němčiny. Tuto možnost nabízíme jak žákům naší školy, tak široké veřejnosti. Můžete si vybrat z celé škály úrovní od A1 až po C2 evropského referenčního rámce. Certifikáty jsou uznávané i v zahraničí a dokumentují vaše dovednosti v cizím jazyce, mohou vám pomoci při přijímacím řízení na vysoké školy a všechny můžete předložit svému stávajícímu nebo budoucímu zaměstnavateli jako celostátně i mezinárodně uznávaný doklad vaší jazykové úrovně. Více informací u Martiny Vlčkové a Jany Hoskovcové.
DEN SV. VALENTÝNA PRO PRVNÍ ROČNÍKY – 13. února 2015
V pátek 13. února 2015 proběhl na naší škole projektový den na téma „Sv. Valentýn“. Cílem této akce bylo prvním ročníkům předat informace o tom, jak a proč se tento svátek vůbec slaví, jak se liší v různých zemích a především dokázat, že ho neslaví jen zamilovaní, ale i dobří přátelé. Hned první hodinu dostali prváci za úkol vyzdobit svou třídu a připravit valentýnky pro spolužáky. Program pokračoval 5. a 6. vyučovací hodinu, kdy se třídy rozdělily na menší týmy. Po shlédnutí krátké prezentace vyplnily kvíz a dále soutěžily ve skládání básničky, poznávání písniček a filmů, pantomimě a poznávání osob podle vůně. Jsme rádi, že se žáci do plnění úkolů pustili a dokonce se nebáli poprat o bonusové body zpěvem písně nebo imitací tance z Pomády. Nakonec zvítězila skupina „Prasklý gumy“ z 1.C, na druhém místě skončily „Sněhové pusinky“ z 1.D a na třetím „Tutti Frutti“ opět z 1.C. Doufáme, že se soutěžící bavili stejně jako my, organizátoři, a těšíme se na případnou další spolupráci. Třída 2.C. Fotogalerie zde.
BESEDA S NOVINÁŘEM A SPISOVATELEM PANEM STANISLAVEM MOTLEM - 12. února 2015
Ve čtvrtek 12. února 2015 se uskutečnila beseda žáků školy s novinářem a spisovatelem panem Stanislavem Motlem. V úvodu besedy shlédli žáci dokumentární film: Vlak do pekla (více zde), který se týká transportu Židů v roce 1943. Pan Motl poté žákům přiblížil hrůzy období holocaustu na příbězích lidí, se kterými se osobně setkal. Součástí besedy bylo i vyprávění paní Mileny Mestecké o „pochodu smrti“ žen z Lidic. Letos se bude konat již 5. ročník rekonstrukce tohoto pochodu (pěšky 470 km) i za účasti našich žákyň. Fotografie zde.
ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V RUSKÉM JAZYCE - 12. února 2015
Dne 11. února 2015 proběhlo školní kolo olympiády v ruském jazyce. Ve dvou kategoriích soutěžilo šest žáků. V první kategorii byl první Martin Langr (2.C), druhá Radka Merková (2.C) a třetí Kateřina Sujová (1.C). Ve druhé kategorii obsadily shodně druhé místo Nicola Fletcherová a Tereza Koubková (4.C). Všichni postupují do krajského kola 26. února 2015 v Liberci. Držíme palce! Fotografie zde.
PRACOVNÍ STÁŽE PRO ŽÁKY NAŠÍ ŠKOLY VE VELKÉ BRITÁNII SE BLÍŽÍ !!! - 12. února 2015
Naší škole se podařilo získat grant Evropské Unie v rámci programu Erasmus +, který umožní vybraným žákům vykonat čtrnáctidenní praxi ve firmách v Londýně hrazenou z prostředků tohoto grantu. Příprava vybraných účastníků je v plném proudu, žáci připravují všechny potřebné dokumenty, vylepšují své znalosti jak odborné tak i jazykové a připravují se tak na květnový pobyt. Škola již podává žádost o grant na příští rok, takže pokud uspějeme, těšte se budoucí třeťáci!!!
PŘÍPRAVNÝ KURZ K ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU PET/FCE Z ANJ NA ÚROVNI B1/B2 - 9. února 2015
Na tento školní rok 2014/2015 jsme pro žáky připravili nový kurz jako přípravu k získání certifikátů PET (preliminary English test) z ANJ na úrovni B1 Evropského referenčního rámce a FCE (First certificate ) na úrovni B2 Evropského referenčního rámce. V průběhu kurzu se zaměříme na všechny dovednosti potřebné k zvládnutí vámi vybrané úrovně zkoušky, a to na čtení, psaní, poslech i mluvení. K úspěšnému zvládnutí obou těchto zkoušek je potřeba rozšířit slovní zásobu, upevnit a zpřesnit úroveň znalostí mluvnice, osvojit si vhodné strategie a postupy ke všem 4 částem zkoušky. A hlavně zbavit se trémy a ostychu. 1. část kurz bude probíhat od února 2015 do června 2015. Cena kurzu: 1600 Kč. Zahajujeme ve středu 11. února 2015 v 13:35 v J1. Přihláška zde. Přihlášky shromažďuje a více informací poskytuje Mgr. Rückelová.
PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ NA LEDĚ - 29. ledna 2015
Ve čtvrtek 29. ledna zakončili žáci i učitelé naší školy 1. pololetí v adrenalinovém duchu - předáváním vysvědčení na ledě. Žáci měli možnost zabruslit si bezmála dvě hodiny se svými spolužáky i s učiteli. Všichni bruslaři byli i přes pár drobných pádů skvěle naladeni. Na závěr předali třídní učitelé svým žákům výpisy vysvědčení. Fotogalerie zde.
ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE - 28. ledna 2015
Dne 27. ledna 2015 proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce, kde soutěžilo 15 studentů. Blahopřejeme vítězům - první byl Matyáš Exner z 2.C, druhá Miroslava Bičanová z 3.C a třetí David Jurkulák z 2.C. První dva postupují do okresního kola, které bude 20. února v Libertinu. Fotografie zde.
ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE V NĚMECKÉM JAZYCE - VÝSLEDKY – 28. ledna 2015
Dne 28. ledna 2015 u nás proběhlo školní kolo soutěže v německém jazyce. Po porozumění poslechovému testu si žáci vyzkoušeli také část rozřazovacího testu, popis obrázku a odpovědi na otázky. Prokázali tak nejrůznější dovednosti v německém jazyce, které budou moci využít během dalšího studia i v praxi. Školní kolo vyhrála Ivana Růžičková z 2.A, na druhém místě se umístila Lucie Pospíšilová ze 3.C a třetí obsadil Karel Baláček z 2.C. Výhercům gratulujeme a přejeme úspěch v okresním kole!
DEN SV. VALENTÝNA PRO PRVNÍ ROČNÍKY – 28. ledna 2015
Na pátek 13. února připravujeme pro první ročníky projektový den na téma SVATÝ VALENTÝN. Tento svátek nemusí být jen pro zamilované páry, ale to, jak ho/ji máš rád/a, můžeš dát najevo i kamarádovi či kamarádce. Program proběhne 1., 5. a 6. vyučovací hodinu, během nichž se dozvíte něco o tomto svátku, zasoutěžíte si a svým spolužákům můžete poslat Vámi osobně nazdobené valentýnky. Na nejúspěšnější tým čeká lákavá odměna. Více informací najdete na nástěnce ve škole, případně se obracejte na dívky ze 2.C.
ENERGIE - BUDOUCNOST LIDSTVA - 16. ledna 2015
Dne 16. ledna 2015 proběhla na naší škole dvouhodinová, otevřená beseda o energetice. Přednášejícími byli pedagogové z vysokých škol, odborníci na výrobu energie, specielně jaderné energie. Žáci 1. a 2. ročníků měli možnost získat konkrétní informace z praxe, zapojit se do výkladu svými dotazy a za správné odpovědi byli odměněni. Beseda doplněná PPT prezentací a praktickými ukázkami byla zajímavá a přínosná. Fotogalerie zde.
FINANČNÍ GRAMOTNOST - VÝSLEDKY - 16. ledna 2015
V listopadu a prosinci loňského roku proběhl již 6. ročníku soutěže „Finanční gramotnost“, kterého se žáci naší školy zúčastnili. Ve školním kole bylo 17 otázek a na každou z nich 4 nabízené odpovědi, kdy právě 1 byla správná. V pátek 16. ledna 2015 proběhlo v ředitelně vyhodnocení a předání drobných cen. Na 1. místě se umístila Kristýna Wedlichová (4.B), na 2. místě Andrea Bursová (3.A), na 3. místě Anna Tomsová (2.D), na 4. místě Milan Kořen (1.C), na 5. místě Anna Brůžková (1.A) a na 6. místě Jakub Cvrček (3.C). První tři vytvoří tým, který naši školu bude reprezentovat v okresním kole. Blahopřejeme a přejeme co nejlepší umístění v okresním kole. Fotogalerie zde.
PROJEKT JAZYKOVÉ KURZY 2015 - 16. ledna 2015
Projekt Jazykové kurzy je určen studentům středních škol, kteří žijí v rodině mající nárok na přídavky na dítě, nebo v dětském domově. Studenti ve věku od 16 let mají možnost zúčastnit se dvoutýdenního kurzu angličtiny, němčiny nebo francouzštiny na jazykové škole v zahraničí. Kurz, dopravu, stravování, ubytování a přiměřené kapesné hradí Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových. Více informací ZDE (3 přílohy). Uzávěrka přihlášek je 31. 1. 2015. Pokud máte zájem, informujte se u Mgr. Hoskovcové nebo Mgr. Vlčkové.
ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE - 8. ledna 2015
27. ledna 2015 (4., 5. a 6. vyučovací hodinu) se uskuteční školní kolo olympiády z anglického jazyka. Přijďte si ověřit své znalosti psaného i mluveného slova vašeho nejoblíbenějšího cizího jazyka. Zájemci se nahlásí svému učiteli angličtiny do 23. ledna 2015. We are looking forward to seeing you there!!!
BESEDA DARUJ KREV, DARUJ ŽIVOT - 8. ledna 2015
Ve čtvrtek 8. ledna 2015 se uskutečnila beseda s názvem „Daruj krev, daruj život“. Besedovat s žáky přišel MUDr. Ivo Turek z českolipské transfuzní stanice. Tato akce je určena již tradičně žákům 4. ročníků, neboť cílem je získat nové a mladé bezplatné dárce krve. Dárcem krve se může stát osoba, která splní dvě základní podmínky: minimální věk 18 let a minimální hmotnost 50 kg. Fotogalerie zde.
ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE - 7. ledna 2015
Dne 28. ledna 2015 5. a 6. vyučovací hodinu se bude konat školní kolo německé olympiády. Soutěže se může zúčastnit každý žák prvního až třetího ročníku. Přijďte si vyzkoušet porozumění mluvenému a čtenému textu, popis obrázku i konverzaci v německém jazyce. Můžete vyhrát hezkou odměnu. Zájemci se mohou hlásit paní Voldřichové nebo Hoskovcové do 23. ledna 2015.
PROJEKTOVÝ DEN ZDRAVÁ VÝŽIVA A MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ - 19. prosince 2014
Poslední školní den letošního roku jsme zakončili netradičně projektovým dnem na téma ZDRAVÁ VÝŽIVA. Třídy byly rozděleny do skupin, které procházely po celé škole 15 stanovišti a plnily různé úkoly. O zábavu nebyla nouze, soutěže byly obohaceny i o pokrmy Ruska, Německa, Velké Británie a Španělska. 1. místo s počtem 325 bodů získala 2.C (pravá), 2. místo s počtem 286 bodů obsadila 4.D (1. půlka) a 3. místo s počtem 284 bodů získala 2.A (pravá). Všichni, kteří se umístili na předních místech, obdrží drobné dárky. Fotogalerie zde.
EXKURZE DO ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY - 17. prosince 2014
Ve středu 17. prosince studenti 4.C navštívili naše hlavní město. V Praze na ně čekala prohlídka České národní banky. Úvodní část byla věnována historii banky. K této části studenti zhlédli krátký film. Druhá část byl rovněž film, pro žáky už zábavnější, na téma "Cíle ČNB". Film byl animovaný a vtipně zpracovaný. Závěrečná část patřila prohlídce expozice "Lidé a peníze". V expozici bylo k vidění 65 vitrín s unikátními exponáty a platidly, padělky a ukázky ochrany peněz a interaktivní dotykové obrazovky. Fotogalerie zde.
EXKURZE NA ÚŘAD PRÁCE - 16. prosince 2014
Třída 4.C navštívila v úterý 16. prosince úřad práce. Zde si žáci vyslechli informace, které si týkali registrace na úřadu práce, jakým způsobem postupovat a jaké jsou jejich povinnosti v případě, že se zaregistrují na úřadu práce. V závěru exkurze si studenti vyzkoušeli znalosti angličtiny, neboť pracovnice úřadu jim v angličtině popisovala svůj pobyt v Austrálii. Fotogalerie zde.
EXKURZE DO DRÁŽĎAN - 16. prosince 2014
V úterý 16. prosince 2014 se konala exkurze do vánočních Drážďan. Žáci naší školy si prohlédli tradiční vánoční trhy, užili si předvánoční atmosféru, ochutnali německé speciality a procvičili si německá slovíčka při nakupování. Celou exkurzi provázelo pěkné počasí a výborná nálada.
OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA - 12. prosince 2014
Dne 12. prosince proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Studenti si vyzkoušeli své dovednosti z české gramatiky a napsali slohový úkol na téma Podzimní dny. Nejlépe se umístily Adéla Paldusová ze 2.C (28 b) a Gabriela Soukupová ze 2.C (24 b). Tyto dvě studentky budou reprezentovat naši školu v okresním kole. Gratulujeme a držíme palce!
AKADEMIE DĚLÁ AKADEMII – 11. prosince 2014
Pod tímto názvem se ve čtvrtek 11. prosince 2014 v podvečerních hodinách uskutečnilo představení studentů Obchodní akademie v České Lípě, kterému v sále Jiráskova divadla aplaudovalo více než 250 diváků. Školní akademie měla s předstihem upozornit na nastupující rok 2015, který je pro naši školu jubilejní. Fotogalerie zde. Video celého představení zde.
TURNAJ SŠ VE FLORBALU – 10 a 12. prosince 2014
Ve středu 10. prosince 2014 proběhlo okresní kolo středních škol ve florbale. Naši chlapci v silné konkurenci vybojovali 5. místo. Dne 12. prosince 2014 děvčata ve složení Sandra Ahneová (4.C), Klára Hašková (2.A), Barbora Benešová (4.B), Michaela Martinovská (2.A), Kateřina Michlíková (3.C), Klára Smolíková (3.C), Anna Tomsová (2.D), Daniela Bendová (3.D), Iveta Vunová (3.D), Dominika Krausová (3.D), Adéla Picková (1.C) zvítězila ve florbalovém klání středních škol. Žákyně předvedly velmi dobrý pohyb na hřišti, který podtrhla vynikající koncovka. Postup do krajského kola je tedy zaslouženou odměnou. Fotogalerie zde.
OKRESNÍ KOLO SŠ VE VOLEJBALE DÍVEK - 11. prosince 2014
Dne 11. prosince se konalo okresní kolo středních škol ve volejbale dívek na místním gymnáziu. Tým našich dívek obsadil 2. místo. Na 1. místě skončilo Gymnázium ČL a 3. místo obsadila VOŠ Nový Bor. Gratulujeme. Fotogalerie zde.
DATLOVÁNÍ S OBCHODKOU - 9. prosince 2014
9. prosince 2014 se uskutečnilo „Datlování s obchodkou“, první ročník zábavného klání základních škol v ovládání klávesnice. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 5 čtyřčlenných týmů žáků 9. tříd ze ZŠ Pátova Česká Lípa, ZŠ a MŠ Mimoň a ZŠ a MŠ Zákupy. Žáci prověřili svou týmovou spolupráci hned v několika soutěžních disciplínách. Např. o nejpřesnějšího datla, o nejrychlejšího datla, vyzkoušeli si i práci s výukovým programem „Testík“ a další. Následovala ukázka rychlopisu žákyně Nicoly Fletcherové, loňské přebornice kraje v psaní na klávesnici. Svým výkonem přítomné ohromila, neboť napsala bezchybně 431 úhozů za minutu. Vítězem celého klání se stal tým ZŠ a MŠ Zákupy. Gratulujeme. Fotogalerie zde.
OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA
V pátek 12. prosince se koná školní kolo Olympiády z českého jazyka. Přihlášení účastníci se shromáždí po 4. vyučovací hodině v učebně, která bude vyznačena na rozvrhu. S případnými dotazy se obracejte na Mgr. Horákovou.
POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO BENELUXU - 28. dubna - 3. května 2015
Na dny 28. dubna až 3. května 2015 škola nabízí poznávací zájezd do Beneluxu (Belgie, Nizozemí, Lucembursko). Více informací o programu zájezdu a ceně naleznete v letáku zde. Zájemci se mohou hlásit u Ing. Ládové.
EXKURZE DO DRÁŽĎAN - 16. prosince 2014
Dne 16. prosince 2014 pořádá naše škola exkurzi do vánočních Drážďan. Cílem je užít si atmosféru adventu v centru tohoto krásného města, prohlédnout si nejzajímavější památky a pocvičit se v němčině při předvánočních nákupech. Exkurze se mohou zúčastnit zájemci ze všech ročníků. Podrobné informace najdete na nástěnce s rozvrhem.
ZASNĚŽENÁ ŠKOLA - 28. listopadu 2014
V pátek 28. listopadu 2014 se celá škola 6. vyučovací hodinu pustila do velkého stříhání. Žáci vyrobili za každou třídu řetězy z papírových vloček a hvězd, které byly použity na výzdobu školy. Nejkrásnější vločky vytvořila třída 1.D a náleží jí slíbená sladká odměna. Zvláštní cenu získala 2.C za originální řetěz a dívky ze třídy 1.C za trojrozměrnou hvězdu, která bude zdobit hlavní schodiště. Všem žákům děkujeme za snahu a věříme, že se při stříhání naladili na nadcházející advent.
TURNAJ SŠ VE FLORBALU – 28. listopadu 2014
V pátek dne 28. listopadu 2014 družstva dívek i chlapců naší školy vybojovala 1. místa v okresním kole poháru českého florbalu středních škol a postoupila do krajského kola. Všem gratulujeme. Fotogalerie zde.
TURNAJ SŠ V ŠACHU – 27. listopadu 2014
Ve čtvrtek 27. listopadu 2014 se družstvo OA Česká Lípa zúčastnilo okresního kola SŠ v šachu, kde obsadilo 1. místo a postupuje tak do krajského kola. Gratulujeme.
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY OA ČESKÁ LÍPA
Volby zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a pedagogů do školské rady proběhnou 3. prosince 2014 od 14:00 do 16:00 hod. v Informačním centru Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422 (učebna IC, přízemí). Listina kandidátů zde. Oznámení o konání voleb do ŠR zde.
EXKURZE DO ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY - 19. listopadu 2014
Tradiční a oblíbenou exkurzi do České národní banky v Praze absolvovali ve středu 19. listopadu 2014 další studenti naší školy. Tentokrát třída 4. B a část třídy 4. A. Po zhlédnutí dvou krátkých filmů, které zajímavou a humornou formou podávají základní informace o bance, její historii i současném významu, žáci vstoupili do trezoru, kde se nachází expozice výstavy Lidé a peníze. Všechny informace, které získali, žáci mohli využít v závěru exkurze. Za správně zodpovězené otázky získali drobné, ale zajímavé ceny.
FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ - FAIR PLAY - 11. listopadu 2014
Dne 11. listopadu měli žáci naší školy možnost vidět zajímavý film ze světa sportu FAIR PLAY, který se bude ucházet o nominaci na Oscara. Režisérka Andrea Sedláčková natočila příběh z osmdesátých let o mladé atletce Anně, která se dostala do státem řízeného dopingového programu. Bez jejího vědomí jsou jí podávána anabolika a objeví se u ní zdravotní problémy. Anna doping odmítá, ale její matka jí anabolika dál tajně aplikuje, protože doufá, že dcera bude moci využít účasti na olympiádě k emigraci. Film byl natočen podle skutečných událostí v bývalém Československu, většina z postav dosud žije a někteří jsou dosud činní ve veřejné a sportovní sféře.
UZAVŘENÍ ŠKOLY - 11. listopadu 2014
Škola bude dne 11. listopadu 2014 uzavřena z důvodu odstávky vodovodního řadu v ulici Paní Zdislavy. Žáci navštíví filmové představení Fair Play v kině Crystal.
HALLOWEEN VE ŠKOLE - 7. listopadu 2014
V pátek 7. listopadu jsme oslavili svátek Halloween. O den dříve studenti vyřezali dýně, které můžete vidět na schodišti v mezipatře. V pátek se první ročníky úžasně přestrojily za dav upírů, zombíků, čarodějů a čarodějnic a přežily řadu soutěží jako lovení jablek ve vodě a výrobu mumií. Nejlepší maskou se stal padlý anděl. Fotogalerie zde.
Divadelní představení Frankenstein - 3. listopadu 2014
3. listopadu shlédla třída 2.C anglické představení Frankenstein v Severočeském divadle v Ústí nad Labem. Mladý vynálezce stvoří monstrum, které pak začne zabíjet. Představení bylo zábavné a nemyslím si, že by se někdo nudil. Více informací o anglickém divadle zde.
GRÜSS GOTT, WIEN - 31. října 2014
Ve dnech 30. a 31. října 2014 navštívilo 40 studentů naší školy rakouskou metropoli Vídeň. Za pěkného podzimního počasí si všichni užívali nádheru tohoto města, kde ze všech stran působila historie především z doby panování Habsburků. Mezi nejzajímavější pamětihodnosti, které studenti navštívili, patří například Schönbrunn, Hofburg, Dóm sv. Štěpána, parlament, císařská pokladnice, Vídeňská universita, Votivkirche, stáje pověstných lipicánů, aukční síň Dorotheum, výstavní síň Albertina, radnice, opera, památník Marie Terezie. Stranou zájmu studentů nezůstala ani moderní tvář města, ať už to byly moderní architektonické objekty (Hundertwasserhaus, „pastelka“, vídeňské mosty), nákupní třídy, či tradiční vídeňské kavárny se svými světoznámými dorty. Dvoudenní návštěva však byla příliš krátká, takže na další zajímavosti již bohužel nezbyl čas. Proto nám nezbude, než se do tohoto úžasného města vrátit. Fotogalerie zde.
Divadelní představení Romeo a Julie - 30. října 2014
Ve čtvrtek 30. října žáci prvních a druhých ročníků zhlédli v rámci Českolipského divadelního podzimu neobvyklé představení Romeo a Julie (ve)dle Romia und Juliety v nastudování souboru Geisslers Hofcomedianten z Kuksu. Tento komediální přepis slavné Shakespearovy hry o nepřátelských rodech Mundigů a Kapoletů zaujal žáky především moderním slovníkem, pohybovými kreacemi herců a komickými scénkami parodujícími tradiční pojetí divadelního představení.
HALLOWEEN PRO PRVNÍ ROČNÍKY - 6. listopadu 2014
První ročníky - dlabání dýní na Halloween bude 6. listopadu 2014 pátou a šestou vyučovací hodinu ve 4.A. Vezměte si vlastní dýni, lžíce, kuchyňské nože a svíčku.
POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO VÍDNĚ - 30. října 2014
30. října 2014 v 6:00 hod. odjíždí od školy skupina 40 žáků do Vídně. Program prvního dne zahrnuje zámek Schönbrunn se zámeckým parkem, okružní jízdu po Ringu, neobvyklý dům Hundertwasserhaus a ve večerních hodinách individuální volno. Nocleh se snídaní bude v mládežnické ubytovně Brigittenau. Druhý den prohlídka centra – nám. Marie Terezie, Parlament, radnice, Votivní kostel, Hofburg, Dóm Sv. Štěpána, Mozartův dům, Augustiánský klášter, Korutanská třída a v odpoledních hodinách individuální volno. Návrat ke škole 31. 10. 2014 do 23:00 hod. Všichni účastníci mají uzavřeno cestovní pojištění a pojištění proti stornu. Nezapomeňte doma přiměřené kapesné, vhodné oblečení a obuv, svůj cestovní doklad a dobrou náladu!
POHÁR JOSEFA MASOPUSTA SŠ V KOPANÉ - 22. řijna 2014
V okresním kole poháru J. Masopusta středních škol v kopané se umístilo družstvo chlapců OA na 3. místě. V souboji o 3. místo vyhrálo družstvo OA nad SOŠ SOU až po penaltovém rozstřelu, když semifinálový souboj skončil remízou 1:1. HOŠI DĚKUJEME. Fotografie týmu zde.
PROJEKT "HROU PROTI AIDS" - 21. října 2014
Naše škola se ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a městem Česká Lípa zapojila do projektu „Hrou proti AIDS“. Jedná se o interaktivní peer projekt primární prevence HIV/AIDS, jehož cílem je dát mládeži možnost netradičním způsobem, tj. hrou, osvojit si základní znalosti o možnostech přenosu viru HIV, ostatních pohlavně přenosných infekcích, ochraně před nežádoucím těhotenstvím a přemýšlet o vlastních postojích a chování v možných rizikových situacích. Celou hrou provází speciálně zaškolení moderátoři – žáci naší školy, kteří na jednotlivých stanovištích provázejí účastníky hry, zábavnou formou jim předávají informace a přidělují jim body jako ohodnocení jejich výkonu. Vítězný tým pak získává sladkou odměnu!!! Prvními hráči byli žáci 1.A, 1.C a 1.D naší školy. Dalšími pak budou 8. a 9. ročníky ZŠ z České Lípy a okolí. Velký dík odvážným moderátorům!!! Fotogalerie zde.
PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN - 17. října 2014
Ve středu 15. října 2014 se konala na základních a středních školách celorepubliková soutěž Přírodovědný klokan. Soutěžící odpovídali na otázky z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí. V kategorii Junior na naší škole dosáhli nejlepších výsledků Dominik Bašek, Veronika Jemčuková, Daniela Zajícová, Markéta Balázsová a David Jurkulák (všichni 2.C). Gratulujeme! Fotogalerie zde.
KOUZLO POEZIE - 17. října 2014
Pátek 17. října se na naší škole nesl v duchu poezie. Se svým pořadem Prokletí básnící nás opět navštívil herec a recitátor pan Jaroslav Brendl, jehož posláním je ukázat poezii v netradičním světle a vzbudit zájem o životní osudy umělců. Vystoupení bylo zpestřeno motivační soutěží o sedm růží, do které se studenti aktivně zapojili a podle zadaných indicií hádali jména básníků. Fotogalerie zde.
PODPORUJEME PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁNÍ - EXKURZE PRAHA - 15. října 2014
Ve středu 15. října 2014 se uskutečnila exkurze žáků 1. ročníku Ekonomického lycea do Prahy. Cílem bylo navštívit dvě významná muzea, a to Národní technické muzeum na Letné, které disponuje rozsáhlými sbírkami v oblasti dopravy, chemie, hutnictví, hornictví, chronometrie a dalších. Je možné si prohlédnout hasičské vozy z 1. republiky, vládní vůz presidenta T. G. Masaryka, staré i nové typy motocyklů a závodních aut, jídelní železniční vůz císaře Franz Josefa I., v expozici Interkamera je unikát – kamera bratří Lumiérů, nově vybudované televizní studio umožňuje návštěvníkům seznámit se s taji TV vysílání. Obohaceni o nové poznatky z oblasti přírodních věd, přemístili se studenti do středu města. V Celetné ulici, v sousedství Staroměstského náměstí, se nachází nově zrekonstruované Muzeum čokolády. Komentovaná prohlídka, ukázka výroby čokoládových pralinek a jejich ochutnávka, byly sladkou tečkou krásného podzimního dne v Praze. Fotogalerie zde.
EXKURZE 1.D NA MĚSTSKÉM ÚŘADU ČESKÁ LÍPA - 14. října 2014
Dne 14. října 2014 se uskutečnila exkurze studentů 1.D na Městském úřadu v České Lípě. Průvodcovské role se ujala tisková mluvčí úřadu Mgr. Kristýna Brožová. Studenti si prošli radnici a přilehlé budovy MÚ, dozvěděli se řadu informací z historie města, seznámili se s činností některých odborů. Nakonec si vyzkoušeli role zastupitelů. Díky neformálnímu přístupu paní Brožové se studentům exkurze velmi líbila a přinesla jim řadu nových informací.
"VRAŽDA" V ANGLICKÉM DIVADLE - 8. října 2014
Ve středu 8. října mohli studenti třetích a čtvrtých ročníků vidět vraždu v přímém přenosu. Přijelo k nám totiž anglické divadlo se svým představením „Vražda na Wimbledonu.“ Tři herci hráli anglicky interaktivní představení, do kterého bylo zapojeno i nic netušící obecenstvo. Dva studenti se tak podíleli na vytváření atmosféry Wimbledonského kurtu. Cílem hry bylo vydedukovat, kdo byl vrah a to také sdělit hercům, kteří se studentů ptali na jejich názor, vše samozřejmě v angličtině. Ohlasy na představení byly optimistické: „všemu jsme rozuměli“ a tak podobně :). Fotogalerie zde.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ MLADÁ BOLESLAV - 24. října 2014
V pátek 24. října 2014 se koná zájezd do Městského divadla Mladá Boleslav na muzikál BALADA PRO BANDITU (zbojnický muzikál o lásce, boji, přátelství a zradě zbojníka Nikoly Šuhaje odehrávající se v zapadlé oblasti Podkarpatské Rusi) napsaný podle knihy Ivana Olbrachta Nikola Šuhaj loupežník – toto dílo je v seznamu pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury.
Odjezd od školy je v 8:30 hod., po představení návštěva nákupního centra Olympia, návrat ke škole do 14:30 hod. Přihlásit se můžete u Mgr. Michala Hrdličky zaplacením ceny zájezdu (vstupné a doprava) 200 Kč.
POZNEJ EVROPU
Zájemci o poznávací exkurze a lyžařský kurz se mohou hlásit do 2. 10. 2014 v kabinetu u Ing. Ládové. V termínu 30. - 31. 10. 2014 se koná exkurze do Vídně (cena Kč 1 450,-- zahrnuje dopravu, ubytování se snídaní, pojištění, průvodce, mapky), v termínu 11. - 18. 1. 2015 se koná lyžařský výcvikový kurz v Alpách v rakouském středisku Saalbach (cena Kč 6 700,-- zahrnuje dopravu, ubytování s polopenzí, pojištění, skipas, mapky), v termínu 29. 4. - 3. 5. 2015 se koná exkurze do Beneluxu - hlavní město Belgie Brusel, belgické město Gent, královské sídelní město Den Haag, přímořské letovisko Scheveningen, květinový park Keukenhof, hlavní město Nizozemí Amsterdam (cena Kč 4 900,-- zahrnuje dopravu, ubytování se snídaní, průvodce, pojištění, informační materiály). Připravuje se turistický cyklokurz podle Dunaje na stezce z Pasova do Vídně (orientační cena cca Kč 5 000,-- zahrnuje dopravu včetně kol, 4x ubytování se snídaní, služby servisního technika, přepravu zavazadel, průvodce, pojištění).
Po letošní návštěvě Anglie mají žáci školy další možnosti poznat Evropu. V průběhu studia má tak nyní každý příležitost navštívit minimálně 10 hlavních měst evropských zemí, kde si prakticky ověří, co se v jednotlivých předmětech naučil a prohloubí si znalosti vlastním poznáním.
EXKURZE 4.D DO ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY - 30. září 2014
Dne 30. září 2014 v 8:00 hodin odjeli žáci 4. D do Prahy na exkurzi do České národní banky. Navštívili stálou expozici v bance nazvanou "Lidé a peníze". Při vstupu do banky je ochranka prohlédla, zda u sebe nemají něco nebezpečného. V úvodu exkurze shlédli 2 filmy o historii a funkcích banky. Pak se s průvodcem vydali do bývalého trezoru, ve kterém je nyní 65 vitrín s různými exponáty. Protože byli rozděleni do 2 skupin, kdy jedna měla začátek exkurze v 11:00 hod a druhá skupina ve 13:30 hod, návrat do České Lípy byl po 17:00 hod.
EXKURZE 1.D DO PRAHY - 30. září 2014
V úterý 30. 9. 2014 podnikla třída 1.D dějepisnou exkurzi do Prahy. Hlavní náplní byla dobrodružná cesta Starým Městem. Žáci byli rozděleni do skupin po čtyřech až pěti. Měli projít podle obdržených instrukcí trasu, na které plnili úkoly. Zjišťovali například, v jakém slohu jsou postaveny některé památky nebo které slavné osobnosti přebývaly v určitých domech. Všem skupinám se podařilo dojít úspěšně do cíle a užít si podzimní Prahu.
10 DENNÍ STUDIJNĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ANGLIE (EASTBOURNE) + PAŘÍŽ 19.- 28. září 2014
V neděli 28. září 2014 jsme se vrátili z 10-denního studijně-poznávacího zájezdu do Paříže a jižní Anglie. Celých 10 dní jsme přežili ve zdraví :). Měli jsme neuvěřitelné štěstí na počasí, které je ve Velké Británii nevyzpytatelné, nakoupili jsme sobě i svým blízkým dárečky, poznali jsme nejen nová místa a lidi, ale i způsob, jak žijí, zdokonalili svou angličtinu a domů se vrátili spokojeni. Do Anglie se určitě vrátíme!!! Podrobný článek od Adély Paldusové (2.C) zde. Fotogalerie v přípravě.
SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ DRUHÝCH ROČNÍKŮ - 22. - 26. září 2014
V rámci sportovně turistického kurzu si druhé ročníky zazávodily mezi sebou ve sportovním klání, navštívily zámek Zákupy a zúčastnily se přednášky o první pomoci. V pátek si pak mohli žáci při návštěvě v IQ landii v Liberci vyzkoušet své ve škole nabyté poznatky z fyziky, chemie, biologie i zeměpisu. Kvůli nepřízni počasí byl odvolán plánovaný cyklistický výlet. I tak jsme si ale tento sportovní týden moc užili!!!
EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ – 26. září 2014
Dne 26. září se každoročně slaví Evropský den jazyků. Vznikl na základě prohlášení Rady Evropy z 6. prosince 2001 vydaného ke konci Evropského roku jazyků. Cílem svátku je propagovat jazykovou rozmanitost a studium jazyků v Evropě. I naši učitelé cizích jazyků si s prvními ročníky připomněli, v kolika jazycích dokáží napočítat do deseti nebo říci „Miluji tě“. Vyzkoušeli si, jak rozumí některým cizojazyčným frázím. I vy si to můžete zkusit: „Break your leg!“
EKONOMICKÝ TÝM JUNIOR 2014 - 25. září 2014
Na naší škole proběhlo v rámci republikové soutěže obchodních akademií klání nejlepších studentských ekonomických týmů. Krajského kola, které se konalo v budově Obchodní akademie v České Lípě, se zúčastnily studentské týmy z Obchodní akademie Česká Lípa, z Obchodní akademie v Liberci a z Obchodní akademie v Jablonci nad Nisou. Studenti poměřovali své síly v oblasti ekonomických znalostí a vědomostí a následně také v okamžité schopnosti prezentovat předem neznámé ekonomické téma. Vítězným týmem se stal ekonomický tým z Liberce (Vendula Krejbichová, Hana Šlamborová, Adriana Heligeová), druhé a třetí místo obsadily domácí týmy - 2. místo tým ve složení Tereza Raková, Kateřina Pechková, Adriana Veselá (4.C) a 3. místo Kateřina Stránská, Eliška Vitáčková, Nicola Fletcherová (4.C). Všem týmům patří dík za předvedené výkony a nejlepšímu týmu přejeme hodně úspěchů v republikovém kole v Jihlavě. Fotogalerie zde.
EXKURZE - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SÍDLA LIBERECKÉHO KRAJE - 24. září 2014
Dne 24. 9. 2014 se třída 3.D zúčastnila tradičního Dne otevřených dveří sídla Libereckého kraje. Pro studenty středních škol zde byla připravena série přednášek. Svou činnost představila například transfuzní stanice v Liberci. 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany Liberec prezentoval zkušenosti z misí v Afghánistánu, Bosně a Hercegovině či Kuvajtu. Studenti navíc měli příležitost vyzkoušet si i některé ochranné oděvy. Velký aplaus sklidil autor populárního blogu Jizerské ticho se svým hostem, libereckým raperem Paulie Garandem. V závěru se studenty besedoval také hejtman LK Martin Půta. Fotogalerie zde.
JAK RESUSCITOVAT - PŘEDNÁŠKA - 24. září 2014
Jak resuscitovat se ve středu dne 24. září 2014 učili žáci 1.D a žáci 2. ročníků. Již podruhé přišel žáky poučit MUDr. Tomáš Zmek ze Záchranné zdravotnické služby Libereckého kraje. Jeho přednáška o první pomoci s názornými ukázkami žáky zaujala, neboť tentokrát si mohli prakticky vyzkoušet srdeční masáž na dospělé figuríně, ale na figuríně kojence (Karlíka). Fotogalerie zde.
CORNY - STŘEDOŠKOLSKÝ ATLETICKÝ POHÁR - 17. a 24. září 2014
Ve středu 17. září proběhlo na Městském stadionu v České Lípě okresní kolo 33.ročníku CORNY Středoškolského atletického poháru. Obě družstva chlapců i dívek naší školy obsadila shodně 2. místa a zajistila si tak spolu s vítězným českolipským gymnáziem postup do krajského kola, které se koná příští týden v Turnově. Nejhodnotnější výkony podali Daniel Kněžour (2.C), Michal Tomíček (3.C) a Daniela Bendová (3.D). Fotogalerie okresní kolo zde, krajské kolo zde.
BĚH ČESKOU LÍPOU - 20. září 2014
V sobotu 20. září se konal již 3. ročník obnoveného Běhu Českou Lípou, který je určen především dětem a mládeži. Závodní tratě byly situovány v prostorách před KD Crystal a v okolí městského stadionu. V juniorské kategorii na téměř tříkilometrové trati reprezentovali naši školu pouze dva zástupci. Daniela Bendová (3.D) obsadila 2. místo a Dominik Hašek (2.A) vybojoval 4. místo. Gratulujeme ! Fotogalerie zde.
EXKURZE NA ZÁMKU V BENEŠOVĚ NAD PLOUČNICÍ - 18. září 2014
Žáci 2. C a 3.C navštívili státní zámek v Benešově nad Ploučnicí, který je od roku 2001 národní kulturní památkou. Zámkem provázely dvě sympatické průvodkyně, které odborný výklad prokládaly zajímavostmi, perličkami, otázkami a úkoly, například v tanečním sále nás naučily dámské a pánské pukrle při vyzvání k tanci. V Dolním zámku si žáci prohlédli prvky saské renesance v architektuře, černou kuchyni, jídelnu, taneční sál, zbrojnici, ložnice apod. Asi nejvíc žáky pobavil lidový název pro středověký záchod – prevét neboli prevít či výsernice. V expozici Wolfova paláce jsme viděli různé typy hodin a hodinových strojů. Následovala prohlídka historického centra Benešova nad Ploučnicí, a protože nám přálo počasí, strávili jsme v Benešově poučný a pěkný den. Fotogalerie zde.
EXKURZE V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ ČESKÁ LÍPA - 18. září 2014
Žáci prvních ročníků absolvovali exkurzi v Městské knihovně Česká Lípa, kde jim zaměstnanci knihovny vysvětlili, jaké služby knihovna nabízí, jak si knihy a časopisy mohou vyhledat a rezervovat v on-line katalogu, že knihovna půjčuje i elektronické knihy a audioknihy a také je zdrojem mnoha dalších utříděných informací především z našeho regionu. Žáky nejvíc bavil praktický úkol, při kterém v malých skupinkách hledali knihu týkající se zadaného tématu nejprve na počítači, ale pak ji museli najít i fyzicky a donést knihovnici ke kontrole. Exkurze žáky motivovala k tomu, aby si knížky půjčili a přečetli. Web knihovny zde.
SPORTOVNÍ A KULTURNÍ NABÍDKA NA OA
DIVADELNÍ KLUB MLADÝCH při Obchodní akademii – uplatněte svůj recitační a divadelní um v Divadelním klubu mladých při Obchodní akademii!! Je-li Vám 16 – 18 let rádi Vás přivítáme v našich řadách. Vítáni jsou také tanečníci a muzikanti!! Bližší informace podá Ing. Iva Bufková, sborovna (místnost č. 208), e-mail: ibufkova@oa.clnet.cz. Informace o klubu ZDE.
KURZ MODERNÍHO TANCE – máte rádi hudbu a tanec? Pak Vás jistě potěší nabídka kurzu moderního tance, který se koná každé úterý a čtvrtek od 16:00 hod. pod vedením Gabči Brázdové (kontakty ZDE).
KURZY POWER YOGY a PILATES – chcete-li si protáhnout svá těla, můžete se přihlásit do kurzů POWER YOGY, které se konají každé pondělí od 16:00 hod. a od 17:00 hod. pod vedením Evy Galambové (kontakty ZDE - WEB), nebo do kurzu PILATES, který se koná každé pondělí od 18:00 hod. pod vedením Natalie Nefedové (kontakty ZDE - WEB).
ŠKOLNÍ POSILOVNA – Chcete si zlepšit svou fyzickou kondici, zformovat tělo, trávit svůj volný čas aktivně? Využijte možnosti navštěvovat moderně vybavenou školní posilovnu. Rozpis cvičení ZDE.
WIFI, INTERNET, KNIHOVNA – máte úkol, ke kterému potřebujete internet? Chcete na něm pracovat společně? Sháníte knihy k povinné i nepovinné četbě? Pak jsou Vám k dispozici učebny IKT a studovna s wifi připojením (pondělí až čtvrtek - 7:00 – 17:00 hod.) a školní knihovna (čtvrtek o velké přestávce, Mgr. Stárek).
KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
Chcete se začít učit anglický jazyk nebo prohloubit jeho znalost? Přihlaste se do kurzů anglického jazyka s moderním stylem výuky pod vedením našeho absolventa Filipa Šeny a jeho kolegyně Lindy Neumayerové (kontakty a info o termínech ZDE - WEB).
AUTOŠKOLY
Chtěli byste získat řidičské oprávnění? Je Vám 18 a více let? Pak pro Vás máme nabídku od dvou autoškol – Autoškola Andrea Rašová a Autoškola Cvrk. Kontakty:
Andrea Rašová – tel. 606 646 757, e-mail: autoskola@mujmail.cz
Pavel Cvrk – tel. 737 395 379, e-mail: AutoskolaCvrk@seznam.cz
10 DENNÍ STUDIJNĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ANGLIE (EASTBOURNE) + PAŘÍŽ 19.- 28. září 2014
Na začátek nového školního roku jsme pro naše žáky připravili 10 denní pobyt v jižní Anglii. Zájezd zahrnuje 20 hodin výuky angličtiny, ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí, 3 celodenní výlety (Paříž, Londýn a Portsmouth) a 4 půldenní výlety za krásami a historií jižní Anglie, dopravu zájezdovým autobusem s klimatizací, trajekt, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu. Více info zde (leták).
VÝBĚR ÚČASTNÍKŮ PRAXÍ V LONDÝNĚ - 11. září 2014
Prosím všechny žáky třetích ročníků, kteří mají zájem o účast v projektu Erasmus plus – odborná praxe v Londýně, aby odevzdali do 20. 9. 2014 svou žádost písemně Mgr. Martině Vlčkové (kabinet jazyků - přízemí).
ODBORNÁ EKONOMICKÁ PRAXE – září 2014
Hned 2. září 2014 zasedlo 70 žáků 4. ročníku studijních oborů Obchodní akademie a Veřejnosprávní činnost v rámci odborné ekonomické praxe místo do školních lavic za pracovní stoly v různých podnicích i neziskových organizací. Na praxi si mohli vyzkoušet nejen to, s čím se během studia seznámili pouze teoreticky, ale získat i úplně nové kompetence. Většina z nich nastoupila na 10 denní praxi do stejné organizace, kde byli na praxi již ve 3. ročníku.
ADAPTAČNÍ DNY 1.A a 1.D - 4. - 5. září 2014
Hned první týden nového školního roku vyjely třídy 1. A a 1. D na dvoudenní adaptační kurz do kempu v Úštěku. Naši noví prváci se seznamovali se svými spolužáky, hráli hry a soutěžili. Součástí pobytu bylo i seznámení s výchovným poradcem Mgr. Michalem Hrdličkou a metodikem prevence rizikových jevů na škole Mgr. Janou Hoskovcovou. Doprovázelo nás krásné slunečné počasí a dobrá nálada. Můžete se podívat ZDE.
1.C NA BRUSLÍCH, NA KOLECH A NA LANECH - 4. - 5. září 2014
Žáci 1.C (obor Ekonomické lyceum) strávili adaptační dny ve sportovním duchu. První den si noví studenti vyzkoušeli své bruslařské umění na cyklostezce z České Lípy do Vlčího dolu. Následující den studenti zamířili na kolech na koupaliště ve Sloupu, kde si v lanovém centru všichni zkusili, jaké to je šplhat v korunách stromů. Po oba dva dny bylo krásné letní počasí a samozřejmě nechyběla dobrá nálada. Fotogalerie zde.
SPORTOVNÍ DEN PRVNÍCH ROČNÍKŮ - 3. září 2014
Ve středu 3. září 2014 se při sportovním dni žáci všech tří prvních ročníků vzájemně utkali v několika disciplínách. Začali trestnými hody na koš a končili přetahováním lanem. Jako velmi zábavnou se ukázala i disciplína, při níž si v jednotlivých družstvech na čas předávali míč nad hlavou či pod nohami. Naši prváci prokázali sportovního ducha, bojovnost i odhodlanost reprezentovat svoji třídu. Vítězům, třídě 1.C, gratulujeme a všem třídám děkujeme za aktivní účast a skvělou náladu! Fotogalerie zde.
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - 1. září 2014
Letos nám počasí při zahájení školního roku na školním dvoře moc nepřálo, přesto ředitel školy Ing. Rostislav Lád v 9 hodin slavnostně přivítal nové žáky nastupujících prvních ročníků, kterým se představili učitelé, zaměstnanci a žáci vyšších ročníků. Všem přejeme hodně studijních úspěchů. Fotogalerie zde.
PRACOVNÍ STÁŽE PRO ŽÁKY NAŠÍ ŠKOLY VE VELKÉ BRITÁNII
V červenci se naší škole podařilo získat grant Evropské Unie v rámci programu Erasmus +, který umožní vybraným žákům vykonat čtrnáctidenní praxi ve firmách v Londýně hrazenou z prostředků tohoto grantu. Žáci budou mít možnost nejen otestovat své ve škole nabyté zkušenosti v praxi, tak jak to dělají při pravidelných odborných stážích ve třetím a čtvrtém ročníku, ale otestovat je v cizí zemi a v cizím – i když dobře známém- anglickém jazyce. Kromě toho, že žáci získají tuto obrovskou zkušenost, budou mít také výrazný bod ve svém životopise, který jim jistě pomůže pro získání vysněného zaměstnání. Spravedlivý a pečlivý výběr účastníků stáže proběhne během měsíců září a říjen tohoto školního roku. Sledujte webové stránky školy!!!
-= AKTUALITY - ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 =-
PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ A POCHVAL ŘEDITELE ŠKOLY - 27. června 2014
V pátek 27. června 2014 studenti všech tříd převzali vysvědčení, a tím úspěšně zakončili školní rok 2013/2014. Studenti, kteří měli prospěch s vyznamenáním, dostali pochvalu ředitele školy a odměnu v podobě dárkové poukázky. Ceny pro nejlepší studenty darovalo Sdružení rodičů a přátel Obchodní akademie Česká Lípa. Fotogalerie zde.
VYJÍŽĎKA CYKLOSTEZKY VARHANY - 26. června 2014
Sedm statečných chlapců a dvě ještě statečnější dívky se nezalekli chladnějšího počasí a zdolali nejdelší souvislé stoupaní v ČR na cyklostezce Varhany. Cykloturistická sportovní a naučná vyjížďka se konala ve čtvrtek 26. června 2014 v rámci projektového dne. Na GPS navigacích bylo zaznamenáno, že žáci ujeli celkem 40 km s převýšením přes 300 výškových metrů, což je velmi pěkný výkon. Odměnou za vyjetí dlouhého kopce byla prohlídka Panské skály, národní přírodní památky čedičových varhan ve výšce 597 m nad mořem, občerstvení v místní cukrárně a hlavně nádherný sjezd zpátky do České Lípy. Přihlášení účastníci, kteří se zřejmě zalekli těch pár mráčků na obloze, mohou své neúčasti jen litovat. Na konci září, až bude hezké počasí babího léta, vyrazíme opět poznávat na kolech krásy Českolipska. Fotogalerie zde.
TENISOVÝ TURNAJ - 26. června 2014
Dne 26. června 2014 se uskutečnil tenisový turnaj našich žáků. I přes prvotní obavy, které se týkaly počasí, se turnaj velmi povedl. Na 1. místě se umístili: Martin Hnízdil, Jarda Ježek (2.A), 2. místo obsadila dvojice Ondra Cehák, Pavel Hauer (3.D) a 3. místo vybojovali Honza Doubrava a Filip Kučera (3.C). Všem účastníkům patří velký dík za bojovnost a nasazení do hry. Fotogalerie zde.
UKONČENÍ SBÍRKY VÍČEK PRO DANEČKA - 26. června 2014
Děkujeme všem žákům i zaměstnancům školy, kteří se zúčastnili sbírky víček pro nemocného Danečka. Víčka budou doručena jeho mamince, která je prodá firmě z Brna zabývající se zpracováním plastů. Prodejem víček maminka získá finance potřebné na Danečkův rehabilitační pobyt na Slovensku, který vzhledem ke svému zdravotnímu stavu Daneček potřebuje. Malý Daniel Trdla se narodil předčasně ve 29. týdnu těhotenství. Za tento předčasný porod mohla autonehoda, kterou zavinil řidič, který z místa nehody ujel. Po dvou měsících se začal Daniel zpožďovat ve vývoji. O další čtyři měsíce později mu byla zjištěna velmi těžká forma epilepsie a dětská mozková obrna. Daniel vyhrál nad epilepsií alternativní léčbou. Intenzivní rehabilitace může udělat pokrok v Danielově vývoji. Je zde šance, že díky těmto rehabilitacím bude možná jednou i chodit…
DÁREK K VYSVĚDČENÍ PRO ŽÁKY ŠKOLY - 26. června 2014
Za účasti krajské školské radní paní Aleny Losové byla slavnostně otevřena nová učebna pro výuku přírodovědných předmětů. Žáci budou moci v novém školním roce využívat zařízení (mikroskopy, interaktivní mapy, GPS navigace), které bylo pořízeno z prostředků Libereckého kraje a projektu TechUp – Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v LK. Fotografie zde.
archív školní rok 2013/2014 - ZDE
Pokud nevidíte menu, povolte Javu.
Poslední aktualizace: 29. 03. 2015 23:25, webmaster